r

CROWN KESELine hoş geldiňiz

Dizaýn we önümçilik HIGHOK-ENDörite ýagdaýlara bagyşlanýar.

Näme üçin bizi saýlaýar?

Customhli adaty islegleriňizi goldamak üçin bir açar hyzmatdaş.Bu gün toparymyz bilen birleşiň we adaty iş zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşalyň.

 • “Dongguan Crown Case Co., Limited” 2008-nji ýylda esaslandyryldy we gözleg işlerine bagyşlandy we HIG öndürildi ...

  13 ýyldan gowrak tejribe

  “Dongguan Crown Case Co., Limited” 2008-nji ýylda esaslandyryldy we gözleg işlerine bagyşlandy we HIG öndürildi ...

  has köp
 • “Zehinleri başlangyç hökmünde, tehnologiýany özen hökmünde kabul etmek” korporatiw ýörelgesine eýerýäris.

  Hil

  “Zehinleri başlangyç hökmünde, tehnologiýany özen hökmünde kabul etmek” korporatiw ýörelgesine eýerýäris.

  has köp
 • Siziň kanagatlanmagyňyz iň gymmatly goldawymyz, iň mähirli tassyklama we iň çyn ýürekden höweslendirmekdir.

  Çalt jogap bermek we gowşurmak

  Siziň kanagatlanmagyňyz iň gymmatly goldawymyz, iň mähirli tassyklama we iň çyn ýürekden höweslendirmekdir.

  has köp

Meşhur

önümlerimiz

Kellagyry problemalaryňyzy çözmek!"Zehinleri başlangyç, tehnologiýa özeni we durmuş ýaly hil almak"

13 ARYL ÜÇIN HYZMAT KESELLERINI ÖNÜM EDIP BOLMAKÖNÜMLER Bütin dünýäde eksport edilýär.

biz kim

“Dongguan Crown Case Co., Limited” 2008-nji ýylda esaslandyryldy we R&D we HIGH-END adaty EVA (Etilen Winil Asetat) önümlerini öndürmäge bagyşlandy. Üstünlige we müşderini kanagatlandyrmak baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz dünýäde uly abraý gazandy, professional EVA-nyň öňdebaryjy öndürijisidir. Çözüwleri geçirmek: OEM / ODMBir nokatly hyzmat!

Has köp 13ýyllartejribe, müşderilerimiz tarapyndan ynamdar we kanagatlandyrylýan ýokary hilli üpjün edijini gurmak üçin yzygiderli tagalla etdik.Häzirki wagtda,Täç işimeýdany 5300 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 300-den gowrak önümçilik enjamy, bäş synag enjamy, 200-e golaý işgäri we gündelik önümi 20,000 bölek.

Iň soňky habarlar

BIZI KIM saýlaýar?

 • logo (1)
 • logo (2)
 • logo (3)
 • logo (4)
 • logo (5)
 • logo (6)
 • logo (7)
 • logo (8)
 • logo (9)
 • logo (10)
 • logo (11)
 • logo (12)
 • logo (13)
 • logo (14)
 • logo (15)
 • logo (16)
 • logo (17)