13-14 dýuým EVA “Chromebook” -lar üçin elmydama işleýän gorag noutbuk ýeňi

Gysga düşündiriş:

Customöriteleşdirilen köpük eva haltalary gaty plastmassa gaplara we ýumşak gaplara ajaýyp alternatiwadyr, gorag serişdesini pida etmezden, laminasiýa prosesi örtülen materialyň emele gelen köpüge has gowy ýapyşmagyny döredýär.Bu çydamlylygy ýokarlandyrýar we bize has köp dizaýn wariantlaryny hödürlemäge mümkinçilik berýär - Islendik ýagdaýda, islendik dizaýn diňe siziň üçin edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Önümçilik tehnologiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Talyplar, synp otaglary we işewürler üçin niýetlenen “Chromebook” -lar üçin “EVA” noutbuk ýeňi dizaýny

13-14 "dýuým displeý kompýuterleriniň köpüsine laýyk gelýär. Enjamyňyzyň iň uzyn tarapyny (uzynlygyny) ölçäň, eger 13,6 dýuýmdan geçmese, laýyk bolar.

Uly aksesuar halta - ähli zerur zatlaryňyzy amatly we ygtybarly garnituralar sumkasyna laýyklaň!

Işleýän klip ulgamy - Enjamyňyzy gyrada berkitmek üçin üýtgeşik “ekran klipleri” gulpy, hatda gaty damjalar we ýykylmalar wagtynda hem enjamyňyzy gabyň içinde berkitmek üçin!

Amatly göteriji tutawaçlar - Enjamyňyzy daşamak diňe iki tutawaç bilen has ygtybarly bolman, eýsem gündelik gatnawyňyzda we işiňizde amatlydyr.

EVA galyp edilen içerki - EVA-dan (etilen-winil asetat) düzülen gap, gaty görnüşini saklaýar we sumkalarda we goş-golamlarda ýüze çykýan damjalardan we güýçli basyşlardan täsir ediji goragy üpjün edýär.

Egniň gaýyş dakylmagy - rahat, amatly götermek üçin egin kemerini aňsatlyk bilen dakyň.

Omörite kazyýet çözgütleri

Taslanyldy.Öndürildi.Gowşuryldy

Önümiň beýany

Önümiň ady: Noutbuk ýeňi
Model belgisi: DGCC - LC-3101
Ölçegi: Daşky görnüşi: 365 * 260 * 60mm Içki: 355 * 250 * 50mm Islendik ululyk aýratyn bolup biler
Material: PU deri (ýerüsti mata) + EVA (beden) + spandeks (asma) adaty bolup biler
Reňk: Gara (Islendik başga reňkler islenip bilner)
Içindäki gurluş: Arassa jübü / galypdan ýasalan EVA tarelkasy / Öň kesilen köpük goýmak / CNC köpük goýmak (omörite)
Logotip opsiýalary: Nagyşlanan, örtülen, çap edilen, rezin ýama, metal bellik, fermuar çekiji, tutawaç we ş.m.
MOQ: 500PCS
Bar bolan nusga: 10 ~ 20 $, ýer sargytlaryndan soň yzyna gaýtarylyp bilner
Hususy nusga: Gurallar, galyndy zarýad
Arza: Chromebook, Talyplar, synp otaglary we iş we ş.m.
Aýratynlyklary: Protokary goragly, ýeňil we aşa çydamly, suw geçirmeýän we zarba geçirmeýän
Töleg möhleti: Mysal üçin bahasy: 100% öňünden;Köpçülikleýin önümçilik: 50% goýum we 50% iberilmezden öň
Gurluşyň wagty: Mysal üçin 7-15 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 30-40 gün
Gaplamak: Adaty kartonlar + gapjyk (customörite kagyz gutusy we ýeň bolup biler)
Bellik: Önüm diňe maksat görkezmek üçin has giňişleýin maglumat we adaty ýagdaýlar üçin bize ýüz tutuň

  • Öňki:
  • Indiki:

  •  

    noutbuk 4img 1 img 2 img 3 img 4 img 6

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň