Iň köp satyjy adaty EVA galyp edilen Fedora syýahat şlýapa

Gysga düşündiriş:

Customöriteleşdirilen köpük eva haltalary gaty plastmassa gaplara we ýumşak gaplara ajaýyp alternatiwadyr, gorag serişdesini pida etmezden, laminasiýa prosesi örtülen materialyň emele gelen köpüge has gowy ýapyşmagyny döredýär.Bu çydamlylygy ýokarlandyrýar we bize has köp dizaýn wariantlaryny hödürlemäge mümkinçilik berýär - Islendik ýagdaýda, islendik dizaýn diňe siziň üçin edilip bilner.


Önümiň jikme-jigi

Önümçilik tehnologiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

I FA GOWY ŞATLARY .YZY GORAMAK: Gaty suw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, dökülmeýän we zarba garşy.

HALK HATY ÜÇIN UNIVERSAL SIZE: Premium şlýapa gurnaýjymyzyň ölçegi 15 x 13 x 6 dýuým we dürli şlýapalara we şapkalara amatly bolar ýaly döredildi.Fedoralar, saman şlýapalary, panama şlýapalary, gaýykçylar, beýsbol şapkalary we başgalar üçin ajaýyp saýlaw.

GYSGAÇA SYVAHATÇYLYK ÜÇIN DIZAYN: Bu gapagy gurnaýjy çemodanyňyza aňsatlyk bilen gysylyp bilner ýa-da sumka ýaly egniňize atyp bilersiňiz!

UÇARLAR ÜÇIN GÜN ÜÇIN IDEAL KARRI: Uçara getirmäge rugsat berilýän goş-golam mukdary bilen howa ýollary.Gorkma.Bu täsin syýahat gurnaýjy ammary, oturgyjyňyzyň aşagynda ýa-da ýokarky bölümde amatly bolar.

Önümiň beýany

Önümiň ady: Fedora syýahat şlýapasy
Model belgisi: DGCC - HC-6102
Ölçegi: Daşky görnüşi: 380 * 330 * 150mm Içki: 370 * 320 * 140mm Islendik ululyk aýratyn bolup biler
Material: Spandex (faceerüsti mata) + EVA (Beden) + Spandex (asma) adaty bolup biler
Reňk: Gara (Islendik başga reňkler islenip bilner)
Içindäki gurluş: Arassa jübü / galypdan ýasalan EVA tarelkasy / Öň kesilen köpük goýmak / CNC köpük goýmak (omörite)
Logotip opsiýalary: Nagyşlanan, örtülen, çap edilen, rezin ýama, metal bellik, fermuar çekiji, tutawaç we ş.m.
MOQ: 500PCS
Bar bolan nusga: 10 ~ 20 $, ýer sargytlaryndan soň yzyna gaýtarylyp bilner
Hususy nusga: Gurallar, galyndy zarýad
Arza: Dürli önümler'Daşamak, goraýjy, gaplamak, bölek satuw we ş.m.
Aýratynlyklary: Protokary goragly, ýeňil we aşa çydamly, suw geçirmeýän we zarba geçirmeýän
Töleg möhleti: Mysal üçin bahasy: 100% öňünden;Köpçülikleýin önümçilik: 50% goýum we 50% iberilmezden öň
Gurluşyň wagty: Mysal üçin 7-15 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 30-40 gün
Gaplamak: Adaty kartonlar + gapjyk (customörite kagyz gutusy we ýeň bolup biler)
Bellik: Önüm diňe maksat görkezmek üçin has giňişleýin maglumat we adaty ýagdaýlar üçin bize ýüz tutuň

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Täç iň köp satyjy Shockproof EVA Watch Case 1 Täç iň köp satyjy Shockproof EVA Watch Case 2img 1 img 2 img 3 img 4 img 6 img 7 img 8

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň