“Black Electric Shaver” uniwersal syýahat Braun üçin gorag işi

Gysga düşündiriş:

Omörite kazyýet çözgütleri

Taslanyldy.Öndürildi.Gowşuryldy

Awtoulag, ýeňil atletika, bank işi, himiýa, kompýuter, bilim, elektronika, sowgat, lukmançylyk, saz, gural, syýahat gatnawy we ş.m. ýaly pikir edip biljek islendik pudagyňyz üçin ýörite halatlary öndürýäris. Häzirki wagtda müşderilere hyzmat hödürleýäris dünýäniň 90 ýurdundan.

Customhli adaty islegleriňizi goldamak üçin bir açar hyzmatdaş

Bu gün toparymyz bilen birleşiň we adaty iş zerurlyklaryňyzy ara alyp maslahatlaşalyň.


Önümiň jikme-jigi

Müşderileriň pikirleri

Üstünligimiz

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Ölçegi: “Hard Travel Case” -iň uzynlygy 175mm, ini 80mm, beýikligi 55mm, ajaýyp ululygy, “Norelco” razorda we bazardaky 3 kelleli erkekleriň aýlaw şahlarynda ähliumumy ulanylyp bilner.

Örän gorag: Sakgal syryjy, elektrik saklaýjyny täsirlerden we çişmelerden gorap bilýän, ýokary hilli gaty EVA gabygyndan ýasalýar.

Ulanmak aňsat: fermuar aç-açan ýapylýar we uzyn ýüp bar, razor korpusynyň gaty köp ýer tutman diwara asylmagyna mümkinçilik berýär.

Göçme: Bu ütük guty ýeňil we ykjam, sumka ýa-da çemodana salmak üçin örän amatly we syýahat üçin iň amatly saýlawdyr

Önümiň beýany

Önümiň ady: Saç kesmek
Model belgisi: DGCC - NSC-5201
Ölçegi: Daşky görnüşi: 175 * 80 * 55mm Içki: 165 * 70 * 45mm Islendik ululyk adaty bolup biler
Material: 1680D poliester (ýerüsti mata) + EVA (beden) + mahmal (asma) adaty bolup biler
Reňk: Gara (Islendik başga reňkler islenip bilner)
Içindäki gurluş: Arassa jübü / galypdan ýasalan EVA tarelkasy / Öň kesilen köpük goýmak / CNC köpük goýmak (omörite)
Logotip opsiýalary: Nagyşlanan, örtülen, çap edilen, rezin ýama, metal bellik, fermuar çekiji, tutawaç we ş.m.
MOQ: 500PCS
Bar bolan nusga: 10 ~ 20 $, ýer sargytlaryndan soň yzyna gaýtarylyp bilner
Hususy nusga: Gurallar, galyndy zarýad
Arza: Chromebook, Talyplar, synp otaglary we iş we ş.m.
Aýratynlyklary: Protokary goragly, ýeňil we aşa çydamly, suw geçirmeýän we zarba geçirmeýän
Töleg möhleti: Mysal üçin bahasy: 100% öňünden;Köpçülikleýin önümçilik: 50% goýum we 50% iberilmezden öň
Gurluşyň wagty: Mysal üçin 7-15 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 30-40 gün
Gaplamak: Adaty kartonlar + gapjyk (customörite kagyz gutusy we ýeň bolup biler)
Bellik: Önüm diňe maksat görkezmek üçin has giňişleýin maglumat we adaty ýagdaýlar üçin bize ýüz tutuň

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Müşderileriň pikirleri7Müşderileriň pikirleri 10

    Üstünligimiz 8

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň