Iň oňat satyjy şokdan goraýan EVA sagat meselesi

Gysga düşündiriş:

Custörite göteriş hadysalaryňyzy dizaýn ediň

1, Girdejiňizi artdyrjak ýokary derejeli önüm gaplamasyny öndürmek.

2, “Stellar”, günäkär iş sizi galanlaryň arasynda tapawutlandyrar we has köp müşderini özüne çeker.

3, Düzeltmek opsiýalary öz içine alýar we çäklendirilmeýär: material gutarmak, logotip, fermuar, tutawaç, gaýyş, galyp we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Önümçilik tehnologiýasy

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

PREMIUM MATERIAL- Göçme manyda we syýahat wagtynda ýa-da saklanylanda sagadyňyzy / akylly sagadyňyzy goramak üçin niýetlenen agyr neýlon daşky görnüşli gaty gabykly syýahat sagadyny döwüň.

ŞOK çydamly - Softumşak içki material sagadyňyzy çyzgylardan we tanslardan goraýar, bu ýekeje halta kaşaň wagt böleklerini saklamak üçin ygtybarly edýär.

DEEP CONCAVED MERKEZ- Çuň merkezdäki indent sagadyňyzyň üýtgemezligi üçin ygtybarly saklaýar

HER SÖYGI GURAMAK - singleeke-täk 1 öýjükli sagat gutusy, ýüzleri 50mm-den pes bolan islendik erkek ýa-da aýal sagadyna, akylly sagadyna laýyk geler.Apple, Seiko, Rolex, Omega, Fitbit, Citizen, Tissot, Timex, TAG, Briteling we başgalar.

Omörite kazyýet çözgütleri

Taslanyldy.Öndürildi.Gowşuryldy

Önümiň beýany

Önümiň ady: Syýahat meselesine tomaşa ediň
Model belgisi: DGCC-WC-3201
Ölçegi: Daşky görnüşi: 100 * 100 * 55mm Içki: 90 * 90 * 45mm Islendik ululyk aýratyn bolup biler
Material: Poliester (faceerüsti mata) + EVA (Beden) + Spandex (asma) adaty bolup biler
Reňk: Reňkli (Islendik başga reňkler islenip bilner)
Içindäki gurluş: Arassa jübü / galypdan ýasalan EVA tarelkasy / Öň kesilen köpük goýmak / CNC köpük goýmak (omörite)
Logotip opsiýalary: Nagyşlanan, örtülen, çap edilen, rezin ýama, metal bellik, fermuar çekiji, tutawaç we ş.m.
MOQ: 500PCS
Bar bolan nusga: 10 ~ 20 $, ýer sargytlaryndan soň yzyna gaýtarylyp bilner
Hususy nusga: Gurallar, galyndy zarýad
Arza: Chromebook, Talyplar, synp otaglary we iş we ş.m.
Aýratynlyklary: Protokary goragly, ýeňil we aşa çydamly, suw geçirmeýän we zarba geçirmeýän
Töleg möhleti: Mysal üçin bahasy: 100% öňünden;

Köpçülikleýin önümçilik: 50% goýum we 50% iberilmezden öň

Gurluşyň wagty: Mysal üçin 7-15 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 30-40 gün
Gaplamak: Adaty kartonlar + gapjyk (customörite kagyz gutusy we ýeň bolup biler)
Bellik: Önüm diňe maksat görkezmek üçin has giňişleýin maglumat we adaty ýagdaýlar üçin bize ýüz tutuň

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Täç iň köp satyjy Shockproof EVA Watch Case 1 Täç iň köp satyjy Shockproof EVA Watch Case 2img 1 img 2 img 3 img 4 img 6 img 7 img 8

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň