“CROWN Professional Custom EVA” täze döwür gapjygy üçin syýahat işi

Gysga düşündiriş:

Täze döwür we islendik marka üçin “Custom Cap Carrier” ýagdaýlaryny dizaýn ediň:
1, Girdejiňizi artdyrjak ýokary derejeli önüm gaplamasyny öndürmek.
2, “Stellar”, günäkär iş sizi galanlaryň arasynda tapawutlandyrar we has köp müşderini özüne çeker.
3, Düzeltmek opsiýalary öz içine alýar we çäklendirilmeýär: material gutarmak, logotip, fermuar, tutawaç, gaýyş, galyp we ş.m.


 • MOQ:200PCS
 • Eksport porty:Şençzhenen, Guanç Guangzhouou, HK ýa-da Hytaýdaky beýleki
 • Söwda möhleti:EXW DG, FOB SZ, CIF, DDU, DDP we ş.m.
 • Önümiň jikme-jigi

  OEM & ODM

  Haryt bellikleri

  Önümiň jikme-jigi:

  “CROWN Professional Custom EVA” täze döwür gapjygy üçin syýahat işi

  Näme üçin adaty EVA ýagdaýlary bazarda has meşhur bolýar?Termoal emele gelen EVA korpuslary (Etilen Winil Asetat) özboluşly, galypdan ýasalan köpük interýerini görkezýändigi sebäpli, gabyň mazmuny üçin has gowy gorag hödürleýär.EVA korpuslary ýeňil, ýöne berk, çydamly we gaty, halatlar diňe bir ajaýyp görünmeýär, içindäki zatlar üçin uly gorag hödürleýär.

  SÖVEGI .IZI GORA ..CAPSGorag:TheŞapka göterijibolup durýarýokary goragly, ýeňilsuw geçirmeýän, tozan geçirmeýän, dökülmeýän we zarba geçirmeýän.

  HALK HATY ÜÇIN UNIVERSAL SIZE: Premium şlýapa gurnaýjymyz12.6x9.25x5.5dýuým we dürli şlýapalara we gapaklara amatly ýerleşdirmek üçin niýetlenendir.Beýsbol gapaklary üçin ajaýyp saýlaw, Lazerli saçyň ösüşi Şlýapa we başgalar

  GYSGAÇA SYVAHATÇYLYK ÜÇIN DIZAYN

  2-4 Beýsbol şapkasyna ajaýyp laýyk.

  Omörite kazyýet çözgütleri

  Taslanyldy.Öndürildi.Gowşuryldy

  Önümiň beýany

  Önümiň ady: Täze “Era Cap Carrier”
  Model belgisi: DGCC - CC-6104
  Ölçegi: Daşky görnüşi: 300 * 250 * 125mm Içki: 290 * 240 * 115mm Islendik ululyk adaty bolup biler
  Material: Spandex (faceerüsti mata) + EVA (Beden) + Spandex (asma) adaty bolup biler
  Reňk: Gyzyl (Islendik başga reňkler islenip bilner)
  Içindäki gurluş: Arassa jübü / galypdan ýasalan EVA tarelkasy / Öň kesilen köpük goýmak / CNC köpük goýmak (omörite)
  Logotip opsiýalary: Nagyşlanan, örtülen, çap edilen, rezin ýama, metal bellik, fermuar çekiji, tutawaç we ş.m.
  MOQ: 500PCS
  Bar bolan nusga: 10 ~ 20 $, ýer sargytlaryndan soň yzyna gaýtarylyp bilner
  Hususy nusga: Gurallar, galyndy zarýad
  Arza: Şapka, Beýsbol şapkasy, şlýapalar we syýahat we ş.m.
  Aýratynlyklary: Protokary goragly, ýeňil we aşa çydamly, suw geçirmeýän we zarba geçirmeýän
  Töleg möhleti: Mysal üçin bahasy: 100% öňünden;Köpçülikleýin önümçilik: 50% goýum we 50% iberilmezden öň
  Gurluşyň wagty: Mysal üçin 7-15 gün;Köpçülikleýin önümçilik üçin 30-40 gün
  Gaplamak: Adaty kartonlar + gapjyk (customörite kagyz gutusy we ýeň bolup biler)
  Bellik: Önüm diňe maksat görkezmek üçin has giňişleýin maglumat we adaty ýagdaýlar üçin bize ýüz tutuň

 • Öňki:
 • Indiki:

 • 图片 2图片 3图片 3

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň