EVA meselesi üçin umumy aýratynlyklar

Gaplamak pudagynyň bazarda giňden ulanylmagy bilen
Esasanam EVA önümleri
Termoforming, kesmek, ýelimlemek, laminasiýa we ş.m. bilen işlemek aňsat.
Highokary çydamlylyk we dartyş güýji, güýçli berklik Gowy zarba, bufer we suw geçirmeýän öndürijilik we ş.m.
Bazarda barha köp programmalar Näme üçin EVA önümleri beýle meşhur?
Onuň esasy aýratynlyklary näme?

 

Gaplamak pudagynyň bazarda giňden ulanylmagy bilen

Ekologiýa taýdan arassa gaplama materialynyň täze görnüşi hökmünde

EVA materialy şekilde gaýtadan işlemek üçin niýetlenendir

EVA materialy üç synpa bölünýär: A synp, B synp, C synp

EVA galyňlygy: 0,5 mm-den az däl, 50 mm-den köp bolmaly däl (tutuş tagta)

Täze ekologiýa taýdan arassa plastik köpük materialy

Gowy tampon, şok garşylygy, ýylylyga izolýasiýa, çyglylyga garşylyk, himiki poslama garşylyk we ş.m. artykmaçlyklary bar.

Zäherli däl, siňdiriji däl

Islendik galyňlygy müşderiniň ululygyna görä düzüp bolýar.

EVA materialy şekilde gaýtadan işlemek üçin niýetlenendir

Ekologiýa taýdan arassa gaplama materialynyň täze görnüşi hökmündeEVA materialygörnüşde gaýtadan işlemek üçin niýetlenendir Gaplamak gutusynda ulanylýan amal laminasiýa prosesiMata + EVA + örtük bilen laminirlenenden soň, galyp bilen gyzdyrylýar Fabrik reňk, guty görnüşi we ululygy müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner. theEVA gutusyfermuar ýapmak Zipper islege bagly: 3 # 4 # 5 # we ş.m. Dürli çekiş kartoçkalary müşderiniň isleglerine görä düzülip bilner Şol bir wagtyň özünde dürli logotip stillerini hem düzüp bilersiňiz.

EVA-nyň önüm prosesi barada has giňişleýin öwrenmek üçinKazyýetlerSeni yzarlamagyňyzy haýyş edýäriss!

“Dongguan Crown Case Co., Ltd.”

E-poçta:info@crown-case.com

WhatsApp / Wechat:+86 13580874121

“EVA Cases” -iň önüm prosesi barada has giňişleýin öwrenmek üçin
Täze ekologiýa taýdan arassa plastik köpük materialy

Iş wagty: Awgust-17-2022