HOT !!!“Mavic Air 2” göteriji gap, “DJI Mavic Air 2 / Air 2s” uçarlary we uçarmansyz enjamlar üçin hünärmen gaty gabykly pilotsyz syýahat işi

“Mavic Air 2” göteriji gap, HünärmenGaty gabyk pilotsyz syýahat meselesi“DJI Mavic Air 2 / Air 2s” has köp kombinasiýa we pilotsyz enjamlar üçin uçýar

Barlaňbu täze önümlerYouTube-da wideo:

ThePilotsyz hadysanyň jikme-jiklikleri:

Gaty gabyk pilotsyz syýahat meselesi

1, Aýratynlyk:

· Lighteňil, götermek aňsat

· Aýyrylýan CNC köpük goýmak, arassalamak aňsat

·Mavic Air 2 / 2s-ni goramak we görkezmek üçin ajaýyp tertip

· Protokary goragly, howpsuz, zarba geçirmeýän, suw geçirmeýän, daşaýan

·OEM & ODM Islendik reňk, görnüş, marka, mata we dizaýn

图片 2

2, Bar bolan Ölçeg:

图片 3

3, Reňkler:

- Moda çap etmek, islendik nagyş bolup biler

- Islän reňkleriňizi üýtgedip bilersiňiz

 

4, materiallar:

- Logotip: Çap etmek (Islendik logotipi üýtgedip bilersiňiz)

- Mata:Çap edilen poliester

- Beden: EVA (Etilen Winil asetat)

- Astar:Spandex

- Işlemek:Kauçuk we neýlon

- Fermuar:NeýlonFermuar

- Içinde:Qualityokary hilli EVA CNC köpük goýmak

图片 4

5, Has köp suratlar we baglanyşykly önümler:

图片 5

EVA hadysalarynyň aýratynlygy

- colorörite reňk / şekil / ululyk / material

- Köpük / bölünen interýerler

- 100% Custörite marka

- Içinde / daşynda jübüler

- Ajaýyp dizaýnlar we ýörite nyşan

- Gurallaryň bahasy pes

Custörite göteriş hadysalaryňyzy dizaýn ediň

1, Girdejiňizi artdyrjak ýokary derejeli önüm gaplamasyny öndürmek.

2, “Stellar”, günäkär iş sizi galanlaryň arasynda tapawutlandyrar we has köp müşderini özüne çeker.

3, Düzeltmek opsiýalary şulary öz içine alýar we çäklendirilmeýär: material gutarmak, logotip, fermuar, tutawaç, gaýyş, galyp we ş.m.

Başlamak aňsat

Ygtyýarsyz maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutuň!Biz'men siziň işiňizi strategiýa ederin'görüş, dizaýn we ýerleşiş.

E-poçta:info@crown-case.com

WhatsApp: +86 13580874121

“Dongguan Crown Case Co., Limited” 2008-nji ýylda esaslandyryldy we R&D we HIGH-END adaty EVA (Etilen Winil Asetat) önümlerini öndürmäge bagyşlandy. Üstünlige we müşderini kanagatlandyrmak baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz dünýäde uly abraý gazandy, professional EVA-nyň öňdebaryjy öndürijisidir. Çözüwleri geçirmek.

Täç artykmaçlygy:

Has köp 13ýyllartejribe, müşderilerimiz tarapyndan ynamdar we kanagatlandyrylýan ýokary hilli üpjün edijini gurmak üçin yzygiderli tagalla etdik.Häzirki wagtda,Täç işimeýdany 5300 inedördül metr meýdany öz içine alýar, 300-den gowrak önümçilik enjamy, bäş synag enjamy, 200-e golaý işgäri we gündelik önümi 20,000 bölek.


Iş wagty: Dekabr-02-2021