Täze dizaýn 2 şlýapa daşaýjy, Syýahat şlýapa gutusy, Fedora, saman, Panama, gaýyk we beýsbol şlýapalary üçin gaty şlýapa saklaýjy, ýeňil şlýapany saklamak çemodanyna aňsatlyk bilen gaýyşlar ýa-da eginlerde göterilýär

Täze dizaýn 2 Şlýapa daşaýjy, Syýahat şlýapa gutusy, Fedora üçin gaty şlýapa eýesi,Sypal, Panama, gaýyk we beýsbol şlýapalary, ýeň Şlýapa ammaryÇemodana aňsatlyk bilen gaýyşlar ýa-da eginlere göterilýär

TheSyýahat şlýapa jikme-jiklikleri:

orage Case

1, Aýratynlyk:

· Lighteňil, götermek aňsat

· Aýyrylýan egin gaýyş, Arassalamak aňsat

·2 şlýapa üçin uly kuwwat

· Protokary goragly, howpsuz, zarba garşy

·OEM & ODM Islendik reňk, görnüş, marka, mata we dizaýn

2, Bar bolan Ölçeg:

图片 2

3, Reňkler:

- Moda çap etmek, islendik nagyş bolup biler

- Islän reňkleriňizi üýtgedip bilersiňiz

 

4, materiallar:

- Logotip: Çap etmek (Islendik logotipi üýtgedip bilersiňiz)

- Mata:Çap edilen poliester

- Beden: EVA (Etilen Winil asetat)

- Astar:Spandex

- Işlemek:Kauçuk we neýlon

- Fermuar:NeýlonFermuar

- Içinde:2 şlýapa laýyk gelýär

 

5, Has köp suratlar we baglanyşykly önümler:

图片 3
图片 4
图片 5

EVA hadysalarynyň aýratynlygy

- colorörite reňk / şekil / ululyk / material

- Köpük / bölünen interýerler

- 100% Custörite marka

- Içinde / daşynda jübüler

- Ajaýyp dizaýnlar we ýörite nyşan

- Gurallaryň bahasy pes

 

Custörite göteriş hadysalaryňyzy dizaýn ediň

1, Girdejiňizi artdyrjak ýokary derejeli önüm gaplamasyny öndürmek.

2, “Stellar”, günäkär iş sizi galanlaryň arasynda tapawutlandyrar we has köp müşderini özüne çeker.

3, Düzeltmek opsiýalary şulary öz içine alýar we çäklendirilmeýär: material gutarmak, logotip, fermuar, tutawaç, gaýyş, galyp we ş.m.

 

Başlamak aňsat

Ygtyýarsyz maslahatlaşmak üçin bize ýüz tutuň!Biz'men siziň işiňizi strategiýa ederin'görüş, dizaýn we ýerleşiş.

E-poçta:info@crown-case.com

WhatsApp: +86 13580874121

“Dongguan Crown Case Co., Limited” 2008-nji ýylda esaslandyryldy we R&D we HIGH-END adaty EVA (Etilen Winil Asetat) önümlerini öndürmäge bagyşlandy. Üstünlige we müşderini kanagatlandyrmak baradaky üýtgewsiz ygrarlylygymyz dünýäde uly abraý gazandy, professional EVA-nyň öňdebaryjy öndürijisidir. Çözüwleri geçirmek.


Iş wagty: Noýabr-23-2021