Stetoskop hadysasy

  • 3M Littmann Klassiki üçin gyzgyn satuw şepagat uýalarynyň esbaplary

    3M Littmann Klassiki üçin gyzgyn satuw şepagat uýalarynyň esbaplary

    Näme üçin adaty EVA ýagdaýlary bazarda has meşhur bolýar?Termoal emele gelen EVA korpuslary (Etilen Winil Asetat) özboluşly, galypdan ýasalan köpük interýerini görkezýändigi sebäpli, gabyň mazmuny üçin has gowy gorag hödürleýär.EVA korpuslary ýeňil, ýöne berk, çydamly we gaty, halatlar diňe bir ajaýyp görünmeýär, içindäki zatlar üçin uly gorag hödürleýär.